แปลงเนื้อหาให้ชวนอ่าน

Atmosphere_RAMA 9 MUSEUM_99

Power of illustration

     การสื่อสารเนื้อหาภายในพิพิธภัณฑ์ นอกจากการเขียน Script ให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง กระชับ น่าติดตามแล้ว องค์ประกอบหลักอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บอร์ดข้อมูลน่าอ่านและดึงดูดความสนใจคือภาพประกอบนั่นเอง

     สำหรับผู้ชมที่เดินเข้ามาในพื้นที่นิทรรศการ พวกเขามักจะกวาดตาเพื่อ scan หาสิ่งที่ตัวเองสนใจ คนที่มีเวลาไม่มากหรือไม่มีความสนใจในเรื่องนั้น ๆ มากนัก มักจะอ่านหัวข้อ หรือ catch word บางคำแล้วเดินผ่านไป แต่สำหรับคนที่สนใจจริง ๆ เขาจะพุ่งเข้าไปอ่านรายละเอียดทีละบอร์ด ทีละบรรทัด ทีละคำ จังหวะนี้เองที่การจัดวางกราฟิก ทั้งตัวหนังสือ สีสัน และภาพประกอบจะได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ เพื่อบอกเล่าเนื้อหาและพาผู้ชมดำดิ่งเข้าสู่เรื่องราวนั้น

ภาพประกอบช่วยขยายความเนื้อหานิทรรศการให้ชัดเจนขึ้น

     หนึ่งภาพอาจสื่อความหมายได้เป็นล้านคำ คำกล่าวนี้นำมาใช้กับการทำภาพประกอบสำหรับพิพิธภัณฑ์ได้เช่นกัน นอกจากจะถูกนำมาใช้เพื่อประกอบการอธิบายแล้ว หลายครั้งมันช่วยอธิบายเนื้อหาที่ดูซับซ้อน ยากต่อจินตนาการ ให้เข้าใจง่ายขึ้น ยกตัวอย่างการทำงานที่ผ่านมาของเราในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ชุดนิทรรศการเรื่องวิวัฒนาการและการสูญพันธ์ุครั้งใหญ่ ที่ต้องเล่าเรื่องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในยุคไทรแอสซิก (Triassic Period) ถ้าจะอธิบายเพียงแค่ตัวอักษรให้นึกภาพตาม หลายคนคงนึกไม่ออก เราจึงใช้การวาด Illustration ขึ้นมาใหม่ ซึ่งกว่าจะได้หนึ่งภาพนี้ ต้องผ่านกระบวนการมากมาย ทั้งการ Research ข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องกับนักวิชาการ การอธิบายให้กับศิลปินได้เข้าใจเพื่อที่จะถ่ายทอดเป็นภาพวาด ทั้งหมดนี้กินเวลา และต้องอาศัยทักษะ ความเข้าใจในข้อมูล และการตีความไม่น้อยเลยทีเดียว

ภาพ Illustration ยุคไทรแอสซิก (Triassic Period) เขียนด้วยเทคนิคสีอะครีลิคบนกระดาษ

ภาพ Illustration อธิบายวัฏจักรของน้ำ ใช้เทคนิค Computer graphic ซึ่งมีการกำหนด Direction ของโครงสี ลายเส้น และลักษณะภาพให้มีความสอดคล้องกับ Corporate identity ที่วางไว้ เพื่อให้ภาพรวมของกราฟิกทั้งหมดมีความต่อเนื่องกัน